Welke voordelen heeft dit systeem?

Het warmtepompsysteem heeft de volgende voordelen 

Stiller
Het geluidsniveau wordt met bronmaatregelen en slimme regeling naar 38 -40 dB(A) gebracht, veel minder dan de bestaande cv-ketel met een geluidsniveau van 43 – 47 dB(A).

Hoger comfort door koeling
Het warmtepompsysteem biedt de mogelijkheid om de woning in de zomer te koelen met een minimaal energiegebruik.

Compact
Het warmtepompsysteem wordt modulair opgebouwd, bestaand uit een zuivere warmtepomp en plug & play hydraulische verdeelunit, die met een slimme regeling geen extra boiler nodig heeft.

Installatiegemak
De warmtepomp en plug & play verdeelunit kan gemakkelijk over de trap naar boven worden gebracht en op de plaats van cv-ketel worden geïnstalleerd zonder dat daar grote deskundigheid voor nodig is.

Flexibele inzet
De geavanceerde bidirectionele regeling van de warmtepomp wordt aangesloten op een energiemanagement- en opslagsysteem, waarmee de warmtepomp afhankelijk van vraag en aanbod van energie flexibel kan worden ingezet.

Kosten-efficiënt
De bodemwarmtepomp is kostenefficiënt wat betreft investeringskosten, exploitatiekosten en maatschappelijke kosten.

 1. Investeringskosten
  De investeringskosten worden verlaagd door een slim ontwerp en automatisering en robotisering van het productieproces. De investeringskosten van het bodemenergiesysteem worden drastisch verlaagd met slimme open warmtenetten aangesloten op een collectief gesloten bodemenergiesysteem.

 2. Beheer & onderhoud
  Beheer en onderhoud van een gesloten hydraulisch systeem zijn laag omdat het systeem niet kan vervuilen door externe factoren.

 3. Lage energiekosten
  Deze bodemwarmtepomp vraagt relatief weinig stroom en werkt energie-efficiënt ook als het buiten zeer koud is.

 4. Maatschappelijke kosten
  De maatschappelijke kosten worden verlaagd door de warmtepomp, PV-panelen, thuisbatterij en V2G EV aan te sluiten op een slim energiemanagement en opslag systeem, waarmee de pieklasten in de energienetten laag worden gehouden en geen ingrijpende en kostbare verzwaring van het net nodig is.

Geschikt voor bestaande bouw met lage- én hoge temperatuurverwarming
De R290 warmtepomp met een temperatuurbereik van 30 – 70 ͒C is geschikt voor bestaande bouw met lage en hoge temperatuur verwarming. De nieuwe generatie R290 compressoren maken het mogelijk een compacte warmtepomp te ontwikkelen, die qua thermisch vermogen en temperatuurbereik vrijwel hetzelfde kan als de cv-ketel. 

In combinatie met een geavanceerde regeling is er dan geen extra boiler nodig en hoeft het bestaande verwarmingssysteem niet aangepast te worden.

Duurzaam

Het gebruikte natuurlijke koudemiddel propaan (R290) heeft een Global Warming Potential van 3, wat betekent dat het 3x zoveel bijdraagt aan klimaatverandering als CO2. Voorheen werden middelen gebruikt als R410, met een Global Warming Potential van maarliefst 2088.

Faseerbaar en schaalbaar

De bodemwarmtepomp in combinatie met een voor derden open opgesteld open warmtekoudenet maken een gefaseerde wijkaanpak mogelijk. Tegen relatief lage kosten krijgen alle woningen een warmtekoudeaansluiting. Woningeigenaren kunnen direct of eventueel later hun warmtepomp op aansluiten. 

 

Eerst kan bijvoorbeeld een huizenblok worden aangesloten op een warmtekoudenet, daarna de woonwijk en later de stad.

All-Electric Wonen is een totaaloplossing om Nederlandse huizen duurzaam en betaalbaar van het gas af te halen.

Lees meer

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Wat wilt u van het gas afhalen?

Een woning

target1

Een wijk

Een groot gebouw

branding & website collective minds