Hoe werkt deze techniek?

Geen huis in Nederland is hetzelfde, waardoor het lastig is om grote stappen te kunnen zetten. Maar een slimme combinatie van recente technologische ontwikkelingen kan nu een oplossing bieden.

Het basis energieconcept gaat uit van aantal technische basisprincipes: een (collectief) bodemenergiesysteem, een nieuwe generatie propaan warmtepomp en PV of PVT zonnepanelen op het dak – en dat alles in een woning met minimaal label C.

Propaan Warmtepomp

De nieuwe generatie warmtepomp met R290 (propaan) als koudemiddel draagt met een Global Warming Potential (GWP) van slechts 3 bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Met het propaan koudemiddel kan ook gemakkelijk een afgiftetemperatuur van 70 °C worden bereikt, vergelijkbaar met dat van een cv-ketel.

In beginsel kunnen met dit energieconcept grootschalig ook alle type bestaande label B/C woningen en woonwijken aardgasvrij én (bijna) CO2 uitstootvrij gemaakt worden zonder dat ingrijpende verzwaring van het bestaande lokale elektriciteitsnet noodzakelijk is.

DC Netwerk

Er ontstaat de laatste tijd een wildgroei aan omvormers voor het opladen van elektrische autos en het afnemen van energie van zonnepanelen. Ons voorstel gaat daarom uit van het aanleggen van een lokaal DC-stroom netwerk, zodat niet los in alle huizen hoeft te worden omgevormd. 

Door de PV panelen, de thuisbatterij en het vehicle-to-grid (V2G) laadstation voor de elektrische auto’s gebruik te laten maken van hetzelfde DC-netwerk, kunnen ruimte, energie en dus kosten worden bespaard.

Zelflerend energiemanagementsysteem

Een slim energiemanagementsysteem regelt dit, en rekent de kosten uit voor de individuele gebruikers in het netwerk. Het regelt de warmtepomp, de multifunctionele omvormer, de slimme afleverset van het warmtekoudenet. Ook houdt het – in verband met het slim managen van energie – rekening met de weersverwachting. 

Zelflerende algoritmes optimaliseren energieproductie, energieverbruik, energieopslag, kosten en pieklasten. Daarmee kan optimaal gebruik worden gemaakt van zelfgeproduceerde energie. Deze voorkomen ook overbelasting van de eigen netaansluiting en hoge maatschappelijke kosten voor een ingrijpende verzwaring van het lokale elektriciteitsnet bij grootschalige uitrol.

Het dashboard verwerkt de data van de verschillende systemen in een database en geeft aan eindgebruikers, zoals huurders, woningeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en installateurs met heldere visualisaties een goed beeld van de prestatie van het energiesysteem. De data van de slimme afleverset wordt doorgegeven aan de energieleverancier voor de energierekening.

Let op: sommige onderdelen van onze oplossingen zijn aan verandering onderhevig door verschillende financiële regelingen, vooruitgang van de techniek, en/of sociale en politieke wensen. Hier staat de meest actuele versie van het technisch basisconcept, maar het kan dus nog veranderen.

All-Electric Wonen is een totaaloplossing om Nederlandse huizen duurzaam en betaalbaar van het gas af te halen.

Lees meer

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Wat wilt u van het gas afhalen?

Een woning

target1

Een wijk

Een groot gebouw

branding & website collective minds