Een slimme combinatie van technologische oplossingen.

Middel 7

Hoe werkt
de Helena modelwoning?

In deze animatie leggen we uit hoe all electric wonen werkt in de Helena modelwoning. Dankzij een slimme combinatie van technologische oplossingen, financiële voordelen en schaalbaarheid kan deze oplossing worden toegepast op een groot gedeelte van de Nederlandse woningvoorraad.

Een stille warmtepomp

Deze warmtepomp zorgt ervoor dat het huis verwarmd wordt en dat er warm water uit de kraan komt. Hij heeft een ingebouwde boiler en werkt op elektriciteit.

De bodemlus

Water wordt gepompt door een diepe lus die in de bodem is aangelegd. Op koude dagen haalt het warm water uit de grond, dat zorgt ervoor dat de warmtepomp het werk aankan en de elektriciteitsrekening enorm omlaag gaat.

Waar komt de warmte vandaan?

Groene stroom:
Elektrificatie van het huis

Het huis is klimaatneutraal, want het heeft ook zonnepanelen. Koken gebeurt ook op elektriciteit, met inductie.

Wat zijn de voordelen van elektrisch wonen?

Bewoners worden financieel ontzorgd

De overheid helpt mee om de duurzame transitie te financieren. Ons systeem is betaalbaar omdat het exact is afgestemd op de meest recente financiële regelingen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld. We houden hierbij rekening met zowel lokale, provinciale als nationale regelingen.

Welke financiele regelingen zijn beschikbaar?

Hoe ziet de modelwoning er uit?

In deze video laten we zien hoe de modelwoning er uit ziet met de installatie op zijn plek.

Veelgestelde vragen

Met een warmtepomp, een lus in de grond en een goed geïsoleerde woning kan gemakkelijk en betaalbaar ‘van het gas’ afgegaan worden. Dankzij zonnepanelen en inductiekoken is het huis ‘all-electric’ geworden en daarmee duurzaam en klaar voor de toekomst. Helena werkt ook aan de opschaling van dit concept, zodat voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse huizen een oplossing beschikbaar komt en we de klimaatdoelen kunnen halen.

De woningen van de Berkelse Wal zijn kenmerkend voor een moderne, goed geïsoleerde typische Nederlandse woning in een ruim opgezette woonwijk vanaf de jaren 2000. Dit type woonwijk is bijzonder geschikt om zonder ingrijpende maatregelen aan de woningen aardgasvrij te maken.

In de Modelwoning aan de Briellestraat kunnen bewoners van de Berkelse Wal zien hoe hun woning met een warmtepomp -aangesloten op een lokale voorziening voor aardwarmte- relatief eenvoudig en betaalbaar aardgasvrij gemaakt kan worden. Dit betekent dat er in de buurt van de straat water in de grond wordt opgeslagen en daar wordt opgewarmd door de aarde.

Aardgasvrij

Dat klopt. De cv-ketel zit u niet in de weg en biedt u prima comfort. Toch kunnen er voor u een aantal goede redenen zijn om toch nu over te stappen naar een warmtepomp. De bijdrage van de overheid maakt het nu voor u financieel aantrekkelijk om uw cv-ketel te vervangen.  U gaat er in comfort op vooruit omdat u hiermee uw woning kunt koelen en u draagt een steentje bij aan de  verduurzaming van onze samenleving. En U bent niet meer afhankelijk van een stijging van de gasprijs.

Ja, dat klopt uw HR++  cv-ketel uit 2015 is nog lang niet versleten. Uw cv-ketel heeft daarom nog een inruilwaarde en kan in andere woningen, die nog niet geschikt zijn voor een warmtepomp hergebruikt worden.

Ja, wij denken van wel. Het is nu met de bijdrage van overheid financieel aantrekkelijk. U gaat erin comfort op vooruit, u bent niet meer afhankelijk van de gasprijs en u draagt een steentje bij een duurzame samenleving. Wij regelen alles voor u. U zult wel enige overlast ondervinden maar die beperken wij zoveel mogelijk. 

Ja, wij denken van wel. Uw woning is aardgasvrij en klaar voor de toekomst. Dat zal in de verkoopprijs van de woning naar voren komen, al is de hoogte daarvan moeilijk van tevoren in te schatten. Het is nu met een bijdrage van de overheid financieel aantrekkelijk in de woning te investeren. De lening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kunt u bij verkoop van de woning boetevrij aflossen met de meerwaarde van uw woning.

Uitgangspunt is dat uw woonlasten gelijk blijven of op termijn lager worden. Deze vermindering van de energiekosten compenseren de extra kosten voor aflossing en rente. Als de gasprijs blijft stijgen bent u op de lange termijn voordeliger uit. 

De in de winter aan de bodem onttrokken warmte wordt in de zomer voor een deel weer aangevuld door de woning te koelen. De overige onttrokken warmte wordt weer door de omliggende grond onder de woonwijk aangevuld. Deze warmte komt uiteindelijk door instraling van de zon of uit het binnenste van de aarde (geothermie). 

Deze is geboord en ligt onder het kleine plantsoen voor het huis. Er is niks van te zien.

In de warmtepomp zit een zogenaamd koudemiddel. Dit koudemiddel circuleert in de warmtepomp, deels in de gasfase en deels in de vloeistoffase. 

Aan de condensorzijde wordt de vloeistof via een expansieventiel (vergelijk fietsventiel) van druk afgelaten, zodat het heel koud wordt. Het koude gas neemt via de blauwe warmtewisselaar warmte op uit het water in de bodemlus (warmtebron), waardoor het water in de bodemlus afkoelt. Het gas in het warmtepompcircuit warmt aan de verdamperzijde iets op. Met een compressor (vergelijk fietspomp) wordt dit gas op druk gebracht en afhankelijk van de druk stijgt de temperatuur van het koudemiddel van ca. 8 ˚C naar 35 tot 55 ˚C.

Het koudemiddel staat dan zijn warmte af via de rode warmtewisselaar aan het verwarmingscircuit (bruikbare warmte), waarna het gas condenseert in de condensor en nog meer verdampingswarmte vrijkomt. Vervolgens wordt de vloeistof weer met het expansieventiel van druk afgelaten, enz.

Dat is voor de Berkelse Wal gedaan om de volgende drie redenen. 

  1. Toepassing van PVT panelen op schuine daken is vanuit beheer en onderhoud onwenselijk omdat de hydraulische connecties aan de panelen moeilijk toegankelijk zijn.
  2. Met de toepassing van diepere bodemlussen is regeneratie van de bodem met individuele PVT systemen niet meer nodig.
  3. Vereenvoudiging zorgt voor kostenbesparing.

De aardgasvrije woning

De cv-ketel wordt vervangen door een warmtepomp en het gaskooktoestel door een elektrische kookplaat. De woning is vanaf dat moment all-electric. Op het dak kan met zonnepanelen stroom worden opgewekt om het extra stroomverbruik te compenseren, om zo de kosten op termijn lager te maken dan uw huidige gasaansluiting. 

Er wordt een zogenaamde water-water warmtepomp toegepast, die zijn warmte haalt uit een soort tuinslang die diep in de grond zit, een zogeheten warmte-koudeopslag. Het is dus geen luchtwarmtepomp, die zijn warmte via een buitenunit uit de lucht haalt en daar vrij veel herrie maakt. In de warmtepomp zit een geïntegreerde boiler van 180 liter en een (passieve) koelunit.

De warmtepomp staat op de plek waar eerst de CV ketel stond, op zolder. Daar komen ook alle leidingen bij elkaar.

De warmtepomp is ongeveer de grootte van een forse (‘Amerikaanse’) koelkast, ca 1.80 m hoog en een grondoppervlak van ca. 60 bij 60 cm. Naast de warmtepomp is een klein ontkoppelingsbuffervat geïnstalleerd om de waterinhoud van het verwarmingssysteem te vergroten. Dat is nodig om de warmtepomp voldoende buffer te geven. Deze bevindt zich naast de warmtepomp.

Ja, de warmtepomp van Nibe (F1255-PC) die wij hebben gevonden is een zogenaamde compacte combi-warmtepomp met geïntegreerde boiler voor warm tapwater van 180 liter. Dat is voldoende voor een huishouden van 4 personen. Zo nodig kan een extra boiler worden geplaatst. 

Ja, de warmtepomp beschikt over een geïntegreerde koelunit, waarmee de woning bij warm weer passief gekoeld kan worden – ontzettend energiezuinig. Via een warmtewisselaar wordt het water in het verwarmingscircuit gekoeld door het koele water uit de bodemlussen. Dit passieve koelsysteem is het meest effectief in combinatie met vloerverwarming. Ook met LTV convectoren kan er gekoeld. worden. De regeling in de warmtepomp zorgt ervoor dat er geen condensatie optreedt

De warmtepomp is een zeer stille warmtepomp (36 – 43 dB(A), die je niet of nauwelijks hoort. Kern van ons concept is dat deze oplossing geen gedoe oplevert, en we hebben er alles aan gedaan om deze geluidsnorm acceptabel te houden. Hij maakt ongeveer evenveel geluid als een koelkast.

Een water-waterwarmtepomp is een geheel gesloten systeem en heeft doorgaans minder onderhoud nodig dan open systemen, zoals een cv-ketel of een luchtwarmtepomp, die in direct contact staan met (buiten-)lucht.  De warmtepomp van Nibe is een zeer degelijke warmtepomp, die vrijwel geen onderhoud nodig heeft. En bij normaal gebruik zeker 15 jaar mee gaat.

Woont u in een soortgelijke goed-geïsoleerde woning van na 2000, dan is de grootste horde genomen. Als u radiatoren in de woonkamer heeft kunnen die het best vervangen worden door lage-temperatuur-verwarming (LTV) radiatoren of convectoren. Moderne bestaande radiatoren kunnen mogelijk aangepast worden door onder de radiator een ventilatie-unit te klikken en die aan te sluiten op een nabijgelegen stopcontact. 

Bij vloerverwarming zal in de meeste gevallen de verwarmingsverdeler moeten worden vervangen.  Dit is een betrekkelijk eenvoudige aanpassing.

Installatie

Buitenwerk:
Binnen één dag kan de warmte-koudelus voor de deur worden aangelegd. Als u ook kiest voor zonnepanelen, zullen deze buiten op uw dak in 1 dag geplaatst worden. 

Binnenwerk:
Het binnenwerk neemt ongeveer 1  à 2 dagen in beslag. Daarbij zal enige geluidsoverlast zijn. Het gas wordt afgesloten, de cv-ketel wordt verwijderd en daarvoor in de plaats wordt een warmtepomp geplaatst. De warmtepomp wordt aangesloten op de warmtekoudeaansluiting en het bestaande verwarmingssysteem. 

Het bestaande verwarmingssysteem wordt aangepast voor de warmtepomp. In de kamer komt een thermostaat voor de warmtepomp. De warmtepomp wordt aangesloten op een buitentemperatuur sensor. De meterkast zal in de meeste gevallen moeten worden uitgebreid met een extra groepenbord voor aansluiting van de warmtepomp, de inductiekookplaat en de omvormer voor zonnepanelen. Daarvoor zullen ook kabels en leidingen getrokken moeten worden.

Voor beheer en onderhoud van de warmtepompinstallatie kunt u een servicecontract afsluiten met een servicebedrijf vergelijkbaar met het servicecontract dat u nu heeft voor uw cv-ketel.

Financieel

Uw totale kosten aan energie zal gelijk zijn aan uw huidige kosten, maar de energierekening zal wel iets anders zijn samengesteld. Hieronder ziet u een indicatief rekenvoorbeeld voor een woning met een gasgebruik van 1.000 m3 per jaar.

U ziet dat de jaarlijkse lasten onderaan de streep gelijk zijn, waarbij de gasprijs bovendien zal stijgen de komende jaren (en u dan dus zelfs goedkoper uit bent op termijn).

Ja, dat zou je haast zeggen. Dit komt ook vooral omdat de overheid de aardgastransitie financieel stimuleert. We gaan ervan uit dat de bestaande ISDE regeling voor de aanschaf van warmtepompen wordt toegepast (€ 2.800,- per warmtepomp). Daarnaast zijn we in gesprek met zowel de provincie als het rijk over investeringssubsidies. Als er genoeg mensen meedoen, zullen er naar verwachting voldoende subsidies beschikbaar zijn.

In het rekenvoorbeeld ziet u dat we uitgaan van een bedrag van minder dan € 5.000,- per woning dat door de eigenaar per saldo wordt geïnvesteerd. De feitelijke investering is hoger, maar moet dus worden gedekt door overheidssubsidies.  

Ja, dat is zeker handig. Doordat de warmtepomp best wat elektriciteit gebruikt kunnen zonnepanelen extra snel worden terugverdiend. Als u dat wenst wordt, wordt dit voor u door ons geregeld.

De gemeente Lansingerland biedt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een aantrekkelijke duurzaamheidslening aan tegen 1.6 % rente met een looptijd van 15 jaar. Voor de voorwaarden zie de website van SVn: https://www.svn.nl/gemeente/Lansingerland

We onderzoeken nu eerst of er voldoende belangstelling is en welk percentage van de woningeigenaren bij aanvang daar daadwerkelijk gebruik van willen maken. Dit is nodig om bijvoorbeeld financiering rond te maken en de toezeggingen voor subsidie te kunnen krijgen.

Als er voldoende belangstelling is, kunnen we de subsidies verder gaan regelen. Aan degenen die te kennen hebben gegeven graag een vrijblijvende offerte te ontvangen, zullen wij een aanbieding met de algemene contractvoorwaarden doen. 

Mocht u daar op ingaan, dan gaan wij -onder voorbehoud van voldoende belangstelling en financiering- met u een overeenkomst aan voor installatie van de warmtepomp en levering van de warmtekoude.

Ja, voor een deel. Daar is dit pilot project ook voor bedoeld. Het basisconcept van een compacte stille warmtepomp aangesloten op een collectief bodemenergiesysteem is het uitgangspunt.

Wij hebben Collective Minds, een van onze partners, gevraagd te onderzoeken hoe wij binnen dit het concept het best kunnen voldoen aan uw wensen, zodat we zoveel mogelijk bewoners van de Berkelse Wal meekrijgen in dit project.

Om verder te kunnen met het plan willen we graag weten hoe groot de interesse is, ofwel of u:
* onder de geschetste condities serieus geïnteresseerd is om mee te doen in dit project
* nog twijfelt of specifieke wensen heeft
* in het geheel geen interesse heeft.

Planning

De eerste stap die wij willen zetten is u nog vóór de zomer van 2020 persoonlijk te informeren over de stand van zaken. Wij zouden dan graag willen onderzoeken hoe u erin staat en wat uw specifieke wensen zijn. Wij hopen dan al een inschatting te kunnen maken van het deelnemerspercentage en daaraan verbonden voorwaarden. 

Als dat er positief uitziet, werken wij met deze input onze plannen verder uit tot een project dat van start kan. Een belangrijk onderdeel daarbij is de inrichting van een nutsbedrijf en de financiering van het warmtekoudenet.  Eind 2020 hopen wij dat in de steigers te hebben dan kunnen wij u ook een degelijke aanbieding doen.  

De installatie van het warmtenet en de vervanging van de cv-ketel kan dan naar verwachting in de lente van 2021 plaatsvinden. 

Ik wil graag meer weten. Neem contact met mij op.

    branding & website collective minds