Wat is jullie warmtevisie?

Nederland moet van het gas af. Een enorme operatie die mensen niet individueel kunnen oplossen, maar waar ook geen eenduidige, grootschalige oplossing voor bestaat.

Daarom zijn wij als groep bedrijven en organisaties bij elkaar gekomen om met praktische oplossingen te komen die op grote schaal inzetbaar zijn. Op die manier kunnen we gemeentes, woningcorporaties, huiseigenaren en installatiebedrijven helpen om enorme stappen te zetten in deze duurzame opgave.

In het kort komt het op het volgende neer: isoleren, het elektrificeren van het huishouden via inductiekoken, het installeren van een (propaan-) warmtepomp die net zo krachtig is als de huidige CV-ketels, en het lokaliseren van nabije opgeslagen warmte. Door die zaken technisch en financieel op te lossen voor grote aandelen van de bestaande bouw, is de enorme opgave om Nederland van het gas te halen binnen handbereik.

Het kernprobleem van het energievraagstuk is dat het op dit moment vanuit de afzonderlijke technieken (en daarbij behorende businessmodellen) wordt aangevlogen. Daardoor ontstaat suboptimalisatie, want elke techniek is zo op zoek naar het huis waar het bij past. 

Onze warmtevisie is dat het veel kosten-efficiënter is om de warmtepomp aan te passen aan bestaande woningen dan om bestaande woningen aan te passen aan een warmtepomp. Er wordt dus een warmtepomp ontwikkeld die voor veel huizen inzetbaar gaat zijn, en qua thermisch vermogen en afgiftetemperatuur vrijwel hetzelfde kan als een cv-ketel.

Het gaat hierbij om huizen met een A, B of (misschien) C-energielabel. Huizen met een slechtere score zijn nog niet klaar voor de transitie en zullen wel eerst beter geisoleerd moeten worden. All Electric Wonen gaat stapsgewijs, en is in eerste instantie bedoeld voor specifieke woonwijken die passen bij het gewenste huizenprofiel.

Hoe werkt de techniek van All Electric Wonen?

Het Helena all-electric energieconcept en businessmodel bieden een integrale oplossing, waarin al deze technologieën en businessmodellen bij elkaar zijn gebracht. Zo wordt er een slimme compacte warmtepomp ontwikkeld ter vervanging van de cv-ketel, waardoor ingrijpende renovaties niet meer nodig zijn of beter met grootonderhoud gepland kunnen worden.

Het open warmtekoudenet wordt gevoed door warmte/koude vanuit een collectief bodemenergiesysteem. Het kan eventueel ook worden toegepast op een warmte/koude lus. Dit geeft als voordeel dat de huizen in de zomer ook licht gekoeld worden – een soort airconditioning-light voor die steeds heter wordende zomers. 

Een slim energiemanagement- en opslagsysteem zorgt ervoor dat de bestaande energienetten niet ingrijpend hoeven te worden verzwaard. Een integraal businessmodel maakt het voor alle betrokken partijen financieel aantrekkelijk. Verder kijken wij hoe wij bij alle partijen hiervoor enthousiasme kunnen opwekken. 

All-Electric Wonen is een totaaloplossing om Nederlandse huizen duurzaam en betaalbaar van het gas af te halen.

Lees meer

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Wat wilt u van het gas afhalen?

Een woning

target1

Een wijk

Een groot gebouw

branding & website collective minds