Het financiele plaatje

Disclaimer: dit artikel is een preview.

Hoe verhouden zich de investerings- en exploitatiekosten zich met andere oplossingen?

De investering van een open warmtekoudenet bestaat uit de investeringen in een collectief gesloten bodemenergiesysteem, een daarop aangesloten warmtekoudenet en de aansluiting en plaatsing van een slimme afleverset in de woning. 

De investeringskosten van een collectief gesloten bodemenergiesysteem zijn vergelijkbaar met een open WKO systeem. De beheer & onderhoudskosten van een collectief gesloten bodemenergiesysteem zijn daarentegen veel lager dan dat van een open warmtekoude (WKO) bodemenergiesysteem, waarbij rekening moet worden gehouden met vervuiling door het bronwater. 

De investeringskosten en beheer & onderhoudskosten van een lokaal voor derden opengesteld open warmtekoudenet zijn veel lager dan een hoge temperatuur warmtenet doordat 

  1. de leidingen van het warmtekoudenet vanwege de lage temperatuur vrijwel niet hoeven te worden geïsoleerd
  2. Minder meter leiding hoeft te worden aangelegd vanwege lokale energiebronnen
  3. De diameters kleiner kunnen vanwege lokale  bodemenergiebronnen.
  4. Installatiekosten met leidingen en prefab-aansluitingen vanaf haspel  
  5. De kosten van energie veel 

Wat is de investering voor een bewoner?

De investering voor een bewoner bestaat uit de levering en installatie van een warmtepomp ter vervanging van de cv-ketel. Hiervoor kan een ISDE subsidie op de aanschaf van een warmtepomp worden gekregen. Daarnaast is het aan te bevelen om tegelijk ook zoveel mogelijk met zonnepanelen zelf energie op te wekken om naast gas ook elektriciteit te besparen. 

Afhankelijk van uw gas en elektriciteitsverbruik verdient u deze kosten ongeveer in 15 jaar terug. Uitgangspunt zal zijn dat uw woonlasten ongeveer gelijk blijven. Rente en aflossing van een lening met een looptijd van 15 jaar zouden dan gelijk moeten zijn aan de energiebesparing. 

Op dit moment lukt dat nog niet, zeker bij kleinere redelijk tot goed geïsoleerde woningen met een relatief lage energierekening. Daarvoor is dan nog een extra subsidie van de overheid nodig.

De verwachting is dat bij een grootschalige wijkaanpak de investeringskosten lager zullen worden en de energiekosten voor gas zullen stijgen. Binnen 3 tot 5 jaar zal er voor de meeste woningen een break even punt worden bereikt, waarbij  geen overheidssubsidie meer nodig is. 

Wat is de investering voor de overheid?

Het enige wat de overheid moet doen is de grootschalige wijkaanpak met open warmtekoudenetten en daarop aangesloten duurzame warmtebronnen op gang te helpen. Wel zal de overheid de komende jaren met een subsidie woningeigenaren moeten stimuleren om de overstap van cv-ketel naar een compacte warmtepomp te maken. 

De overheid hoeft eigenlijk niet te investeren.  Verder dient liefst op Europees niveau de wet -en regelgeving en richtlijnen te worden aangepast voor bijvoorbeeld het gebruik van compacte duurzame R290 warmtepompen in de woning.

All-Electric Wonen is een totaaloplossing om Nederlandse huizen duurzaam en betaalbaar van het gas af te halen.

Lees meer

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Wat wilt u van het gas afhalen?

Een woning

target1

Een wijk

Een groot gebouw

branding & website collective minds